Sözlük

1112 kalite

1112 ERDEMİR fabrikalarının çekmeye uygun olarak ürettiği çeliğin eski kod nosudur. Yeni no= 6112 dir.

Açık Profil

Soğuk şekillendirilmiş ancak kaynak dikişi ile birleştirilmemiş farklı kesitlerde, çelikden mamul eleman.

Akma Mukavemeti

Elastiklik sınırından sonra malzemenin ani olarak uzamaya başladığı tanımlanmış bir miktarda kalıcı deformasyon sağlayan mukavemet değeridir.

Akümülasyon

Boru makinasının sürekli çalışmasını sağlayan sistem . Yatay ve düşey tipleri vardır.

Alaşımlı Çelikler

Çelikte normal olarak bulunan C, Si, Mn, P, S gibi elementlerin dışında bileşiminde Cr, Ni, Mo, Ti, V gibi elementlerin bir veya birden çoğunu belirli bir oranın üzerinde içeren çeliklerdir.

Anma Çapı

Boru sistemini meydana getiren bütün parçaların çaplarının harf ve rakamlarla gösterilmesidir. Anma çapı, yalnızca anma amacıyla kullanılan yuvarlatılmış sayılardır ve parçanın gerçek çapını tam olarak vermez.

ANSI

Amerikan Milli Standart Enstitüsü

API

(American Petrolium Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü

ASME

(The American Society of Mechanical Engineers) Amerikan Makina Mühendisleri Birliği

ASTM

(American Society for Testing and Materials) Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü

Bar

1kg / cm 2 basınca verilen ad.

Bar

1kg / cm 2 basınca verilen ad.

Bitüm

BORUYU KOROZYONDAN KORUMAK İÇİN YAPILAN BİR KAPLAMA MALZEMESİ

BK

Parlak sert (soğuk çekilmiş)

BKM

Makina çıkışı (ilave işlem görmemiş)

BKS

Gerilim giderilmiş

BKW

Parlak yumuşak (ısıl işlem sonrası hafif soğuk çekilmiş)

Boyuna Dikişli Boru

Çelik saçları veya bandları makaralar vasıtası ile silindir biçimde kıvırıp kaynak dikişi ile birleştirmek ve sonra, soğuk veya sıcak çekmek suretiyle yapılan borulardır.

BPE

Siyah, dişsiz, manşonsuz

BS

(British Standard) İngiliz Standardı

BS 3600

DİKİŞLİ VE DİKİŞSİZ BORULAR İLE İLGİLİ İNGİLİZ STANDARDIDIR.

BTC

Siyah, dişli, manşonlu

BTE

Siyah, dişli, manşonsuz

Büz

Betondan imal edilen atık su borularına büz denir.

Cidar

BORUNUN İÇ ÇEPERİDİR.

CR (cold rolled)

Dekape edilmiş malzemenin tamamen çevre sıcaklığında ve soğuk olarak haddelenmesidir.

Çekme Mukavemeti

Akma noktasından sonra malzemeye kuvvet uygulanmaya devam edilirse gerilim ve uzama en yüksek değere ulaşır. Bu noktada ulaşılan kuvvetin kesit alana oranı çekme mukavemetini verir.

Çelik

Demir cevherinden elde edilen ham demire şekil verme özelliği ve mukavemet kazandırmak, dolayısıyla kullanım alanını genişletmek için, ihtiva ettiği karbon miktarını ikinci bir işlemle % 17' nin altına indirerek elde edilen demir- karbon bileşiğidir

Çeyrek

Dörttebir anlamındadır.

Dekape

Sıcak çekme bandın üzerindeki tufal yani oksit tabakasını almak için yapılan asitle temizleme işlemidir.

DIN

(Deutch Institute Normung) Alman Standartları Enstitüsü

Dikişsiz Boru

Çelik malzemeden, kaynak edilmeden sıcak haddeleme, sıcak presleme (ekstrüzyon dahil) sonra da sıcak veya soğuk çekme yoluyla ebatlandırılan borudur.

Dikişsiz Boru

Çelik malzemeden, kaynak edilmeden sıcak haddeleme, sıcak presleme (ekstrüzyon dahil) sonra da sıcak veya soğuk çekme yoluyla ebatlandırılan borudur.

Dirsek

Eklenti parçasıdır. 45 ve 90 derece olarak tanımlanır. Çelik veya plastik malzemeden imal edilir . Tesisatta kullanılır. Piyasada patent dirsek diye bilinen parçalar da dikişli borudan yüksek ısıda şekillendirilerek elde edilir.

DKP

Sıcak çekme bandın üzerindeki tufal yani oksit tabakasını almak için yapılan asitle temizleme işlemidir.

duktil

Küresel grafitli dökme demir (SFERO DÖKÜM)

Durgun Çelik

Döküm esnasında potaya Si ve Al gibi oksijen bağlayıcı elementlerin ilavesiyle oksijeni tamamen alınmış çeliklerdir. Kimyasal bileşimin homojen olması, iç yapısında gaz boşluklarının olmaması bu çelikleri, dövme, karbürizasyon ve ısıl işlem için uygun hale getirir. Sürekli döküm prosesi ile üretilen çelikler durgun çelik sınıfına girer.

Düşük Karbonlu Çelikler

Kimyasal bileşimi ile birlikte mekanik özellikleri esas alınan ve içinde genellikle P ve S miktarlarının herbiri % 0,050 den az olan, en çok % 0,3 karbon ihtiva eden çeliklerdir. Galvanizli sac, mobilya, beyaz eşya, otomotiv, boru ve profil imalatında kullanılır.

E/C

Girdap akımları ile tahribatsız muayene

Eddy Current

Boruların tahribatsız muayenesinde kullanılan metodun tam EDDY CURRENT Testidir.

Elastisite

Malzemeye kuvvet tatbik edildiğinde malzemede bir deformasyona neden olur. Malzeme üzerindeki yükün kaldırılması ile ilk durumuna dönme özelliğine elastisite denir

Elektrik- Kaynak Dikişli Boru (ERW)

Elektrik direnç veya elektrik- indüksiyon kaynağı ile dışarıdan herhangi bir metal ilave etmeksizin imal edilen boyuna dikişli borulardır

Empeder

Boruların yüksek frekans tekniği ile kaynak edilmesinde kullanılan ferrit malzemeden yapılmış çubuktur.

EN

(Euro Norm) Avrupa Normu

Endüktör

Bir kaç sarımlık bir bobindir. Bu bobine yüksek frekanslı bir akım verildiğinde, bobin içinde bulunacak demir esaslı malzeme ısınacaktır. Bu ısınma, bobinin oluşturduğu girdap akımına karşı demir esaslı malzemenin gösterdiği direnç ile oluşur.

Epoksi

Çelik malzemenin yüzeyini korozyona karşı korumak için yapılan reçine esaslı bir kaplama türüdür.

Epoxy

BORU KAPLAMADA KULLANILAN KİMYASAL MALZEME

Eşanjör

Borudan veya çelik saç levhadan preslenerek yapılan ısı değiştiricidir.

Et Kalınlığı

CİDAR KALINLIĞIDIR.

Extrüzyon

Malzemenin baskı uygulanarak matriks içinden geçirilmek suretiyle yapılan şekillendirme işlemi.

Fan

Akışkan naklinde kullanılan döner disktir. Bir makina elemanıdır.

Fitting

Tesisat boruları bağlama elemanı.

Flanş

Yüzeyi delikli dairesel bağlantı plakası.

Folyo

İnce tabaka, kat anlamındadır.

Font

Dökme demir

G

Kaynak bölgesi normalize edilmiş

Galvanizleme

Demir-çelik esaslı malzemenin, yüzey hazırlama işleminden geçirildikten sonra erimiş haldeki çinko banyosuna daldırılarak yüzeyinde demir-çinko alaşımı ve saf çinkodan oluşan ve korozyona karşı koruyucu olan bir kaplama elde edilmesidir.

GBK

Kontrollü atmosferde tavlı